Een school met visie

Onze uitgangspunten / missie en visie


De Brederoschool is een school voor ieder kind. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. Onze school staat voor goed onderwijs dat aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs.

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op school veilig en vertrouwd voelen. We willen graag dat kinderen zich in deze sfeer optimaal kunnen ontwikkelen en veel leren. Even belangrijk is het voor ons dat leerlingen zelfvertrouwen, zelfkennis en positief (sociaal) gedrag ontwikkelen. We zijn alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen daarvan. We vinden het belangrijk dat kinderen leren conflicten uit te praten en op te lossen.

 

We richten ons op een maatschappij die voortdurend verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, zoeken we vernieuwende en bewezen goede vormen en materialen, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven. De kerndoelen en de referentiedoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk leerlingen halen. Alle methoden zijn daarop getoetst.

 

De schoolse vakken beheersen is een belangrijk doel. Met ons onderwijs beogen we meer. We leren kinderen samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. We willen de leerlingen kansen bieden in een uitdagende leeromgeving. Werken in een veilige en prettige schoolomgeving is voor ons een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen leren. Rust en regelmaat zijn daarbinnen belangrijke elementen.

 

Opbouw in zelfstandigheid

Naast gezamenlijke instructies en verwerkingen wordt er regelmatig gewerkt binnen de dag- en weektaak. Tijdens de dag- en weektaak bepalen kinderen zelf de volgorde waarin zij bepaalde taken uitvoeren. Binnen de taakuren is er ook ruimte voor individuele programma’s voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Vanaf groep 1 bouwen we de mate van zelfstandigheid verder uit.

In de groepen 1 en 2 leren we kinderen zelf kiezen in welke speel- of werkhoek ze willen werken. Ook zijn er iedere week enkele weekactiviteiten waaraan alle kinderen meedoen. In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met een dagtaak, genoteerd op het bord. In groep 5 wordt deze dagtaak in de loop van het schooljaar omgezet in een weektaak. In de groepen 6, 7 en 8 gebruiken we de weektaakformulieren. De verantwoordelijkheid voor de tijdsplanning ligt voor een deel bij de leerlingen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Dit houdt in dat deze in de gaten houdt of de leerlingen zich aan de tijdsplanning houden. Indien nodig stuurt de leerkracht

bij.

 

Zelfwerkzaamheid

Onze leervakken worden aangeboden volgens het Directe Instructiemodel. Er wordt gestart met een gezamenlijke instructie waarna kinderen zelfstandig aan het werk gaan en sommige kinderen nog extra uitleg krijgen en andere kinderen juist extra en uitdagend werk aangeboden krijgen. Tijdens het werken wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van kinderen. Wanneer er gewerkt wordt aan de dag- of weektaak werken de kinderen zelfstandig of samen aan een opdracht. Bij het werken in dag- en weektaken wordt een beroep gedaan op het denk- en organisatievermogen van de kinderen. Zelfwerkzaamheid bevordert de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel. We leggen de lat hoog en verwachten van de kinderen dat zij het werk afkrijgen en liefst nog iets meer.

 

Samenwerking

Samenwerking houdt in dat kinderen elkaar hulp bieden of samen een opdracht maken. De leerlingen kunnen er zelf voor kiezen om met anderen samen te werken. Het is ook mogelijk dat de leerkracht de kinderen vraagt om samen te werken. Daarnaast worden er regelmatig gericht samenwerkingsopdrachten gegeven. Samenwerking vindt niet alleen plaats tussen leerlingen van hetzelfde niveau, maar juist ook tussen leerlingen van verschillende niveaus. Dit laatste is een zeer belangrijk opvoedkundig aspect in de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Om het samenwerken mogelijk te maken en te bevorderen zitten de leerlingen vanaf groep 3 in tafelgroepen. Bij de groepen 1 en 2 zitten de kinderen op wisselende plaatsen afhankelijk van hun activiteitenkeuze. Door goed samen te werken ontstaan vaak de beste resultaten.

Als team werken we intensief samen om het onderwijs optimaal vorm te kunnen geven. Samenwerking met ouders zien we als een belangrijk model om de ontwikkeling van het kind te stimuleren

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies