Veilige school

Een positieve sfeer op school draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs én aan de kwaliteit van het leren. Wij vinden het van groot belang dat kinderen zich veilig voelen en met plezier leren; pas dan presteren zij optimaal.

De school heeft een beleid met betrekking tot de sociale veiligheid. Dit beleid is opgesteld in nauw overleg met ouders en kinderen (leerlingenraad). Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met kinderen en tussen kinderen en de pedagogische aanpak in de klassen. Op onze school is er een klimaat van respectvol omgaan met elkaar, een klimaat waar het fijn is om te leren op alle gebieden en waar je je zelf kunt zijn. We spreken van “vrijheid in gebondenheid” omdat in alle omstandigheden ieder rekening probeert te houden met de ander.

Bij de sociale vorming van kinderen staat wederzijds respect voor ons voorop. Wij begeleiden kinderen bij het ontwikkelen van hun verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling.

Met kinderen hanteren we de volgende regels:

Basisregel: Doe nooit iets waarvan jezelf niet zou willen dat het jou overkomt

1. Zeg aardige dingen tegen en over elkaar.
2. Laat anderen meespelen.
3. Luister goed naar elkaar.
4. Anders zijn mag.
5. Probeer een ruzie uit te praten.
6. Help anderen als je kunt (je mag ook nee-zeggen als je geen tijd hebt).
7. Kom je bij een probleem er samen niet uit, ga dan naar je juf of meester.
8. Zorg goed voor je eigen spullen en die van anderen.
9. Heb respect voor elkaar.

Naast ons eigen pedagogisch kader maken we gebruik van KIVA, een in Finland ontwikkelde methode gericht op sociale vaardigheden.

Naast deze pedagogische veiligheid, is er ook veel aandacht voor de fysieke veiligheid in en rond de school. Er is een calamiteitenplan en er zijn meerdere gecertificeerde medewerkers bedrijfshulpverlening. Wij doen jaarlijks aangekondigde en onaangekondigde calamiteitenoefeningen. Door jaarlijkse vervolgcursussen blijven de kennis en de vaardigheden van deze hulpverleners gewaarborgd. Een groep personeelsleden volgt jaarlijks de EHBOcursus.

De speeltoestellen op de pleinen worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijk bureau. Door de hele school zijn veilige brandblusmaterialen aanwezig.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies