Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een MR (medezeggenschapsraad). In deze raad wordt er meegedacht over het beleid van de school. Over sommige dingen denkt de MR mee, over andere zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Wilt u hier meer informatie over? Kijk op http://www.infowms.nl.


Wij willen als MR bijdragen aan een veilige leeromgeving, kwalitatief goed onderwijs en een fijne sfeer op school. De samenwerking tussen directie, ouders en leerkrachten is hierbij van essentieel belang. We zijn een open aanspreekpunt voor zowel ouders, team en directie. We zijn actief op zoek naar informatie waardoor we met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.  

Heeft u als ouder ideeën, opmerkingen, vragen klachten, suggesties over de gang van zaken op school? Deze kunt u voorleggen aan de MR. Mocht u nadere informatie willen of iets op de agenda willen zetten, dan kunt u ook altijd contact leggen met de MR. U kunt ons bereiken door één van de MR-leden te mailen of aan te spreken. De Mr vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in de kamer van de directie.


De volgende vergaderdata zijn:
Maandag 25 september 2023
Dinsdag 7 november 2023
Donderdag 11 januari 2024
Donderdag 7 maart 2024
Dinsdag 23 april 2024
Dinsdag 25 juni 2024

Aanvangstijd: 19.30 uur

De agenda en de vergaderverslagen zijn op de website van de school te vinden! De MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten. Te weten:

Marijke Olthof (voorzitter)                                               Thijs Daems (7b)
Hannah van Oosten                                                         Marjolein Zwiggelaar (8b)
Inge Corstiaans                                                                Mona Veenstra (8a)


Email: mrbrederoschool@gmail.com

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies