Ziekte/verlof

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt of dat er een andere reden voor verzuim is.

Als uw kind de school moet verzuimen, verzoeken wij u dat vóór schooltijd telefonisch aan ons te melden. Als de groepsleerkracht constateert dat een kind afwezig is zonder dat het is afgemeld, dan neemt de groepsleerkracht altijd contact met u op om te achterhalen waar het kind is en waarom het niet op school is. Als uw kind vaak verzuimt, willen we graag met u overleggen om met elkaar passende oplossingen te bedenken. Het is in het belang van uw kind dat het zo veel mogelijk op school aanwezig is. Wij zijn verplicht om onterecht schoolverzuim te melden we bij de leerplichtambtenaar.

 

Soms zijn er gelegenheden waarvoor verlof aangevraagd kan worden.

Voor het vragen van verlof vragen we u onderstaand verlofformulier in te vullen en op school af te geven of het ingevulde formulier naar school te mailen. Het formulier kan ook op school, bij de leerkracht of de administratie, opgehaald worden. De directeur toets aan de hand van de, door het ministerie, vastgestelde criteria, of er verlof verleend kan worden. In dat geval krijgt u het verlofformulier ondertekend terug. Zo niet, dan wordt er contact met u opgenomen.

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies