Leren is belangrijk

(zie óók Academische basisschool & Wetenschap en Techniek & Excellentie)

Als kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd komt er veel energie vrij.

Een rijke leeromgeving in zowel de lokalen als in de andere schoolruimtes, goede leermaterialen, creatieve en effectieve werkactiviteiten én positief omgaan met elkaar, zorgen voor een optimale leeromgeving.

We willen dat kinderen zich uitgedaagd voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en leervoorkeuren van de kinderen door verschillende vormen van differentiatie.

Goed lezen, schrijven, rekenen en spreken zijn belangrijke vaardigheden voor ieder kind om in deze technologische en snel veranderende wereld wegen te leren bewandelen om kennis te vergaren en te verwerken. Voor deze vaardigheden is veel aandacht, naast natuurlijk de aandacht voor het gebruik van z.g. nieuwe media (ICT, Twitter en toekomstige middelen).

Naast alle al genoemde zaken is het effectief om het onderwijs vorm te geven in heldere structuren. Structuren waarbinnen zowel de kinderen als de volwassenen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Regelmaat en rust zijn op onze school belangrijk. Regelmaat door te werken in vaste stramienen. Rust door heldere afspraken. Effectief, doelgericht, inspirerend, uitdagend en adaptief onderwijs zien wij als de beste manier om zowel aan de behoeften van kinderen als die van de toekomstige maatschappij tegemoet te komen.

Daarbij maken we zowel gebruik van moderne materialen en methodieken (waaronder instructievormen, creatieve en academische denktechnieken en vaardigheden, methodes e.d.), als van de inbreng van kinderen en ouders.

Maar met ons onderwijs beogen we meer.

We leren kinderen creatief te zijn, samen te werken en leren om te gaan met verschillen, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. Werken met thema’s (bijvoorbeeld bij Verhalend Ontwerpen) in de klas en de hele school is een belangrijk middel om deze aspecten te ontwikkelen. Bij het werken met thema’s en projectjes komen alle vaardigheden en kennis samen.

Het curriculum richt zich op de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw te weten:

  1. creativiteit: bedenken van nieuwe ideeën en deze uit kunnen werken en analyseren;
  2. kritisch denken: kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening;
  3. probleemoplossende vaardigheden: ((h)erkennen van een probleem en tot een plan

   kunnen komen om het probleem op te lossen;

  1. communiceren: effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap;
  2. samenwerking: gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen

  aanvullen en ondersteunen;

  1. digitale geletterdheid; effectief, efficiënt en verantwoord gebruik van technologie,

   ICT-(basis)vaardigheden waaronder computational thinking, mediawijsheid en

   Informatievaardigheden;

  1. sociale- en culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met

   mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden;

  1. zelfregulering: kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies