Ouderraad

Wat is de ouderraad (OR) van de Brederoschool en wat doet de OR?


De ouderraad is een groep ouders die tal van leuke activiteiten organiseert in overleg en samenwerking met het schoolteam. De ouderraad bestaat uit groepsouders en een dagelijks bestuur. De OR zet zich in voor het Sint Nicolaasfeest, Kerstfeest, Pasen, avondvierdaagse, sportdag, de 4-Mijlloop, het schoolvoetbal, verschillende excursies e.a..
Om de activiteiten te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers en behartigt ook de belangen en het welzijn van de kinderen bij ons op school. Ouders kunnen zaken die hen opvallen bespreken of ideeën inbrengen tijdens de bijeenkomsten. Er wordt 4-6 keer per schooljaar vergaderd door de ouderraad. Hierbij zijn ook twee leden van het schoolteam aanwezig.

Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een algemene vergadering.
Alle ouders zijn altijd welkom bij de vergaderingen van de Ouderraad.

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatiebrief verspreid, waarin ouders gevraagd wordt of ze hulp aan kunnen bieden. Het reglement met de werkwijze van de ouderraad vindt u in het huishoudelijk reglement. Zaken die men tijdens de
bijeenkomsten bespreekt worden vastgelegd in de notulen.
 

Contact:


Mocht u vragen hebben, het huishoudelijk regelement of de notulen van de OR willen inzien, dan kunt u mailen naar het e-mailadres van de OR: orbrederoschool@gmail.com

 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:


De OR komt in het schooljaar 2022-2023 op de volgende data bijeen:
dinsdag 25 oktober 2022
dinsdag 17 januari 2023
dinsdag 7 maart 2023
dinsdag 16 mei 2023
Start van elke bijeenkomst: 19.30 uur.

 

Samenstelling van de ouderraad:

 

Saskia Stam (voorzitter)

Co Frölich (secretaris)

Henk Veenhoven (penningmeester)

Joëlle Doll

Tessa Brader
Eva Bakker

Saskia Boxman

Co Fröhlig

Saskia Pastoors

Nesrin Hasan

Maaike Rave

Marieke Rutgers

Jenny Oudman
Sylvia Boerlage

Mirjam Schmaal

Sylvia Bosma

Marlies Appelhof

Mariska Kremer

Cecile Loggers

Joni Sabandar

Christa Oele

Maurien Breeschoten

Ashley Roossien

Mieke de Haan

Mark Starmans

Rianne Bloemsma

Astrid Starmans

Elly Kins

Judith Israël

Nathalie Peper

Bianca Geersing

Hilde Ubels

 

Kascommissie:


Bas Huiskes
Jeroen Kok

 

Werkgroepen en activiteiten:


4-Mijlloop
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstmis
Pasen/paasontbijt
Schoolvoetbal
Sportdag/Koningsspelen
Avond 4-daagse
Laatste Schooldag
Verschillende excursies en workshops

 

Contact:


Mocht u vragen hebben, het huishoudelijk regelement of de notulen van de OR willen inzien, dan kunt u mailen naar het e-mailadres van de OR

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies