Overblijf

Algemene informatie
De school wil een veilige opvang in een prettige sfeer voor de overblijvende kinderen bieden. Tijdens het overblijven ligt de nadruk op gezamenlijk eten, gezelligheid en ontspanning. Uw kind(eren) moet(en) zelf hun eten meenemen. Vanuit school bieden we de kinderen melk aan. Uw kind mag ook zelf drinken meenemen.
Het streven is om zoveel mogelijk dezelfde overblijfkracht op een groep in te zetten.

Overblijven is verantwoordelijkheid van de school

Het overblijven (verder genoemd de TMO - tussen de middag opvang) valt onder de verantwoordelijkheid van de Brederoschool. De TMO werkt met veelal vaste overblijfkrachten  en met een gekwalificeerde coördinator. De coördinator is in dienst van de school en is in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven. Zij begeleidt de overblijfkrachten, is aanspreekpunt voor de ouders, O2G2 en overlegt met de directeur van de Brederoschool, als eindverantwoordelijke.

De coördinator
De coördinator van de TMO is Melanie Schoonhoven-Vink.
Indien u vragen, klachten of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met haar. Zij is op de overblijfdagen van 8.00 – 17.00 uur op school aanwezig. 
U kunt haar tevens bereiken via email; tmo@brederoschool.o2g2.nl
Telefoonnummer: 0503210420

Tijden

Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Gang van zaken

Om 12.00 uur gaan de overblijfkrachten naar hun groep en controleren de aanwezigheid van de kinderen die moeten overblijven. Tot ongeveer 12.15 uur blijven de kinderen in de klas om te eten, daarna is er de mogelijkheid om te gaan spelen. In de kleutergroepen wordt er meer tijd voor het eten uitgetrokken. Als uw kind zijn/haar eten niet op heeft, gaat dit terug in de tas. Zo weet u wat uw kind tijdens het overblijven gegeten heeft. Na 12.15 uur gaan ze uit hun klas. Op maandag en donderdag is er voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de mogelijkheid om onder begeleiding van een gekwalificeerde ‘knutseljuf’ te knutselen. Verder is er altijd de mogelijkheid om in het trefpunt spelletjes te doen, te tekenen en kleuren, te lezen, etc. Hiervoor heeft de TMO diverse materialen aangeschaft.

Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten als het droog weer is.

Bij regen blijven de kinderen binnen. Ze mogen dan onder begeleiding van een overblijfkracht in hun klaslokaal blijven. De bovenbouw kan dan gebruik maken van het Trefpunt.

Vanaf 13.00 mogen de kinderen weer naar binnen. Ze gaan dan naar hun klas waar de leerkracht weer aanwezig is. Om 13.10 uur gaat de eerste schoolbel en moeten de kinderen weer naar hun klas. Na de tweede bel om 13.15 uur beginnen de lessen weer.

Gedragsregels tijdens de TMO

Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels als tijdens schooltijden.


Vermeld altijd als het een dag anders is!
Tot 11.30 uur ’s morgens kunt u uw kind aanmelden voor de incidentele opvang en eventueel afmelden door een email te sturen naar tmo@brederoschool.o2g2.nl of via een berichtje op Social Schools aan Melanie. Zo weten wij welke kinderen we wel/niet kunnen verwachten en hoeven we niet onnodig op zoek naar een kind!


Met een vriendje mee?
Wanneer uw kind tussen de middag met een vriendje mee mag gaan, geef uw kind dan een briefje mee waarop u hiervoor toestemming geeft of geef het via de mail door. Wanneer uw kind geen toestemming heeft, zal de coördinator niet toestaan dat uw kind meegaat.

Aanmelden voor de TMO
Het aanmelden van uw kind voor structurele en/of incidentele TMO is mogelijk via een aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden onderaan deze pagina en dat te verkrijgen is bij de coördinator. Indien uw kind al structureel overblijft en u wilt ook van incidentele opvang gebruik maken, of andersom, dan kunt u dit door middel van een mailtje (tmo@brederoschool.o2g2.nl) doorgeven.

Mutaties
Indien u een wijziging wilt doorgeven dan kunt u dit via de mail tmo@brederoschool.o2g2.nl doorgeven.

Kosten
Blijft uw kind structureel over dan betaalt u:
Bij 1 vaste dag in de week:  € 10,50 per maand.
Bij 2 vaste dagen in de week: € 21,00 per maand.
Bij 3 vaste dagen in de week: € 31,50 per maand.

Bij incidenteel overblijven betaalt u € 3,50 per keer.

Betaling
Voor het afnemen van de TMO-opvang ontvangt u per twee maanden achteraf een factuur van ons. Deze factuur betaalt u zelf via Ideal. De factuur ontvangt u in uw mailbox, waarbij een link is opgenomen naar Ideal. U betaalt zelf, makkelijk en snel!

Opzeggen
Maakt uw kind geen gebruik meer van de TMO, dan kunt u dit via de mail tmo@brederoschool@o2g2.nl opzeggen.

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies