SKSG

De Brederoschool is een Vensterschool. Dat betekent dat de school nauw samenwerkt met een aantal partners in het belang van een goede doorgaande lijn voor de kinderen op de school en in de wijk. De school heeft intensieve contacten met diverse voor- en naschoolse aanbieders, maar binnen de Vensterschool werkt de Brederoschool direct samen met de SKSG en het COP/Kids First.
Binnen de school willen we kinderen zoveel mogelijk vanuit dezelfde pedagogische en didactische visie begeleiden in hun ontwikkeling.  Er zijn vergaande plannen om direct samen te werken binnen de Brederoschool met het SKSG en Kids First/COP groep. Naast de directe samenwerkingspartners heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke plek binnen de Vensterschool Brederoschool. Naast de doorgaande pedagogische lijn én een onderwijs-inhoudelijke doorgaande lijn op het gebied van taal en rekenen, neemt wetenschap en techniek een belangrijke plaats in binnen onze Vensterschool. We werken daarvoor nauw samen met wetenschapsknooppunt Noord-Nederland, Bètapunt Noord en de Jonge Onderzoekers.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies