Groep 1-2e

http://www.kikkerenvriendjes.nl/fileadmin/templates/_images/home/shopimages/3553.jpg            https://simplydutch.com/useruploads/images/art/4627/1383489727_Knuffel%20Eend%20van%20Kikker%20en%20Vrienden%201.jpg              http://hetanderespeelgoed.be/contents/media/pop%20haas.jpg                  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhSOjcrr-Rk0hH9OeMSHonOfQhOtZdTcMnRb3zq1w8jzzsakfD                   http://www.kikkerenvriendjes.nl/fileadmin/templates/_images/home/shopimages/28.jpg

  maandag                  dinsdag                       woensdag                    donderdag                       vrijdag

 

De kikkervrienden

 

Groep 1 /2 e is de groep van de kikkervrienden, want op de dagen van de vrienden van kikker zien wij elkaar op school.

 

Kring.

We beginnen de ochtend met het lied over de dagen van de week, tellen tot de datum, kijken wat voor maand, seizoen en weer het is. Dan start de taalkring. Op maandag is dit de vertelkring, dinsdag woordenschat, woensdag leren we vaak een letter en donderdag en vrijdag (en soms ook woensdag) werken we aan een ander taaldoel zoals hakken en plakken, de eerste of de laatste letter van een woord, het eerste of het laatste woord van een zin, woorden klappen om te weten uit hoeveel stukken een woord bestaat of een zin stappen om te leren hoeveel woorden er in een zin zitten. We werken veel samen. Zo leren we van elkaar. En om te zorgen dat elk kind actief betrokken is, maken we bij kringactiviteiten gebruik van activerende didactiek: binnen- buitenkring, wandel-wissel uit, overleggen met het kniemaatje. Kringactiviteiten zijn opgebouwd volgens het ADIM-model: voorkennis activeren (wat weet je al?), lesdoel benoemen (wat leren we vandaag?), instructie (juf legt uit), begeleide inoefening (samen oefenen), zelfstandige verwerking (meestal in twee- of drietallen), reflectie (is het gelukt? wat gaan we verder leren?)

 

Spelen en werken.

Na de kring gaan we spelen en werken. Elke dag mag een andere kleurengroep het eerst kiezen zodat iedereen aan de beurt komt om in een favoriete hoek te spelen. De hoeken variëren soms omdat ze aangepast worden aan het thema waaraan we werken. We hebben een huishoek, bouwhoek, kleine constructiehoek (met duplo, kapla, kleine blokken en ander constructiemateriaal), digibord, computerhoek, rekenhoek, taalhoek, kleur- en vormhoek, puzzelhoek, knip- en plakhoek, tekenhoek, poppenhuis, winkel, zandtafel en leeshoek. Soms kiest de leerkracht om te zorgen dat een kind gevarieerd speelt en werkt met andere kinderen en in hoeken. Wekelijks is er een weektaak die de kinderen maken aan de lestafel (meestal een fijn-motorische knutseltaak) Ook kiest de leerkracht één werk uit de reken- taal-, kleur- en vorm of puzzelkast. En doet elk kind een les op het digibord (meestal op het gebied van taal of rekenen) Dit doet het kind met een maatje.

 

Fruitpauze.

Samen ruimen we op. De hulpjes mogen de bekerbak halen en de bekers uitdelen. Dagelijks mogen andere kinderen hulpje zijn. De kinderen eten fruit. Juf leest een prentenboek voor. De eerste keer voorspellen we de afloop, een andere keer beantwoorden we de vragen: over wie gaat het?, waar gebeurt het?, wat is het probleem en hoe komt het weer goed? als voorbereiding op begrijpend lezen in de hogere groepen. Ook praten we op andere manieren over het boek.

 

Buiten spelen of speellokaal.

Na de fruitpauze gaan we buiten spelen of we hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit kan een spelles zijn, groot materiaal (een opstelling van wandrekken, klimladders, banken, matten, hoepels, e.d. waarbij de kinderen vrij ontdekken wat ze kunnen) of hoekengym.

 

 

 

http://www.kikkerenvriendjes.nl/fileadmin/templates/_images/home/shopimages/3553.jpg            https://simplydutch.com/useruploads/images/art/4627/1383489727_Knuffel%20Eend%20van%20Kikker%20en%20Vrienden%201.jpg              http://hetanderespeelgoed.be/contents/media/pop%20haas.jpg                  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhSOjcrr-Rk0hH9OeMSHonOfQhOtZdTcMnRb3zq1w8jzzsakfD                   http://www.kikkerenvriendjes.nl/fileadmin/templates/_images/home/shopimages/28.jpg

  maandag                  dinsdag                       woensdag                    donderdag                       vrijdag

 

Kring.

In de klas hebben we nog een kringles: KIVA, Engels, techniek, muziek, kritisch luisteren of thematijd. Daarna is het tijd om op school of thuis een broodje te eten.

 

KIVA.

Bij KIVA leren we hoe we een fijne groep zijn met elkaar.

 

Engels

Wekelijks hebben we Engels. Hier leren we 5 Engelse woorden, korte zinnen en een Engels liedje.

 

Techniek.

Bij techniek doen we elke week een proefje. Vooral belangrijk is het aanleren van een onderzoekende houding door vooraf voorspellingen te doen en nadien te kijken of de voorspelling is uitgekomen.

 

Muziek.

Bij muziekles onderzoeken we wat we met de instrumenten kunnen. Ook leren we bewegen op muziek, maat en ritmes klappen. Wekelijks is er een muziekles en leren we een versje. Zingen doen we elke dag.

 

Kritisch luisteren.

Hier leren we in een spelvorm om goed te luisteren.

 

Thematijd.

Alle lessen zijn opgebouwd rond thema's. Dit jaar bijvoorbeeld: vlinders en rupsen, boeken maken (rond de Kinderboekenweek), wilde dieren en vogels in de lente. Bij thematijd leren we inhoudelijk over het thema.

 

Rekenen.

's Middags starten we met rekenen. Wekelijks werken we aan een rekendoel op het gebied van getallen, meten of meetkunde. We leren bijvoorbeeld getalsymbolen, tellen en hoeveelheden die daarbij horen en begrippen als meer, minder en evenveel; meten, wegen, meetkundige begrippen zoals op, naast, achter, boven en construeren volgens meetkundige begrippen.

 

Spelen en werken.

Ook 's middags gaan we spelen en werken.

 

Kring.

We sluiten de dag altijd gezamenlijk af door te kijken wat we leerden en te zingen.

 

Frits.

Frits is onze logeerkat. Zijn vader en moeder varen op een groot containerschip. Daarom logeert hij elk weekend bij een kind uit de klas. Maandag lezen we in het boek van Frits welke avonturen hij beleefde.

D:\Pictures\2015-08-16 School materiaal kasten frits\CIMG4504.JPG Frits      http://cdn.tugbase.org/site/wp-content/uploads/2012/01/Edith-Maersk_7335.jpg Het containerschip van de papa en mama van Frits.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies